Algemene Voorwaarden

LinkThings hanteert voor al haar aanbiedingen en overeenkomsten Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschikbaar via onze website. Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan. Wij kunnen u desgewenst een papieren exemplaar kosteloos toesturen.

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen LinkThings en de koper of afnemer van onze producten of diensten. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen.

Algemene Voorwaarden - LinkThings