Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door LinkThings. LinkThings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Privacybeleid - LinkThings